Apartamenty w Wiśle Apartamenty w Cieszynie

Serdecznie

Zapraszamy

APARTAMENTY ODLOT

Zapraszamy do
Apartamentów Odlot

U nas bezpiecznie przechowasz swój rower. Dysponujemy osobnymi, zamykanymi pomieszczeniami.

Taka lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do głównych atrakcji Szczyrku.

Apartamenty położone są w centrum i w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu skoczni narciarskich Skalite.

APARTAMENTY DO WYBORU
0

W odległości zaledwie 200 m znajduje się Deptak nad Żylicą, którym można dotrzeć m.in. do amfiteatru, pływalni w Centralnym Ośrodku Sportu i odnowionego Placu św. Jakuba. Ścieżka to także doskonałe miejsce na spacery, jazdę na rowerze i rolkach, a zadbane tereny wokół pozwalają w ciepłe dni wypocząć nad wodą. W bliskiej odległości od Apartamentów są oczywiście restauracje i sklepiki z regionalnymi produktami, a także profesjonalne trasy rowerowe (trasy dla szukających wrażeń – Szczyrk Enduro Trails).


Na naszych gości czekają trzy nowocześnie urządzone apartamenty. W dwóch większych (Deluxe i Family) zostały wydzielone 2 osobne sypialnie, duży salon z kominkiem i cześć jadalna z aneksem kuchennym, dzięki czemu powstała komfortowa przestrzeń do wypoczynku dla całej rodziny. Mniejszy apartament (Studio)
z aneksem kuchennym to świetne wnętrze dla osób podróżujących we dwoje. W budynku, oprócz apartamentów, jest także sauna.

APARTAMENT nr 1

Apartament
STUDIO

• apartament typu studio

• dla 2 osób

• łóżko podwójne

• aneks kuchenny

• łazienka z prysznicem

• balkon

APARTAMENT nr 2

Apartament
FAMILY

• apartament z dwoma osobnymi sypialniami

• dla 5 osób

• dwa łóżka podwójne i jedno pojedyncze

• aneks kuchenny

• duży salon z kominkiem

• łazienka z prysznicem

• dodatkowa toaleta

• balkon

APARTAMENT nr 3

Apartament
DELUXE

• apartament z dwoma osobnymi sypialniami

• dla 5 osób

• dwa łóżka podwójne i jedno pojedyncze

• aneks kuchenny

• duży salon z kominkiem

• 2 łazienki z prysznicem

• balkon

Apartamenty ODLOT

Cennik

Apartament STUDIO

280 / doba

Apartament FAMILY

500 / doba

Apartament DELUXE

530 / doba

Apartamenty ODLOT

Regulamin

Wysoko cenimy współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Apartamenty Odlot (zwane dalej Apartamentami) są własnością Katarzyna Gibiec, ul. Malinka 42B, 43-460 Wisła, NIP: 5481640714 (zwanego dalej Wynajmującym).
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
Klientem, zwanym dalej również Najemcą, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wynajmujący. Wynajmujący w celu dokonania rezerwacji przez Klienta przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji.
Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów Odlot i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamenty Odlot.
Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie oraz na stronie internetowej www.apartamentyodlot.pl

Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.

Rezerwacja jest potwierdzona po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności miejsc.
Klient może dokonać rezerwacji mailowo pisząc na adres rezerwacja@apartamentyodlot.pl lub telefonicznie pod numerem 692-587-720.
Potwierdzenie wstępnej rezerwacji klient otrzyma mailem wraz z danymi do przelewu i treścią niniejszego Regulaminu.
Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
W przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż miesiąc przed planowanym przyjazdem lub w trakcie jego trwania nie zwracamy kosztów pobytu.
Faktury VAT za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane drogą mailową, na adres podany podczas rezerwacji.
Klient może anulować rezerwację w dowolnym momencie przed dniem rozpoczęciem pobytu.
Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi do 30 dni przed datą przyjazdu, wpłata zostanie zwrócona w całości. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, zadatek nie podlega zwrotowi.
Brak anulowania rezerwacji lub jej odwołanie w dniu przyjazdu, może skutkować dochodzeniem roszczeń wobec Klienta i żądaniem pokrycia całkowitych kosztów pobytu.

W dniu przyjazdu do Apartamentów Gość będzie proszony o podanie danych osobowych oraz liczby przebywających w Apartamencie gości.
Wynajmujący ma prawo żądać okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości Gościa.
Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu, lub na trzy dni przed rozpoczęciem pobytu w przypadku płatności wykonanych przelewem. Wynajmujący umożliwia Klientowi dokonanie wpłaty za pobyt:
a) poprzez przelew Bankowy na rachunek Wynajmującego, gdzie w tytule prosimy wpisać datę przybycia oraz nazwę Apartamentu.
b) poprzez dokonanie płatności w gotówce u pracownika Wynajmującego (do kwoty 15 000 zł).
c) poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej z wykorzystaniem terminala płatniczego.
Niedokonanie zapłaty za pobyt w momencie przyjazdu uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy wydania klucza do apartamentu.
Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

1. Gość po odbiorze kluczy od apartamentu ma obowiązek niezwłocznego zapoznania się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.

2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

3. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego apartamentu, pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości lub w przypadku niestosowania się do Regulaminu apartamentu.

4. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 w dniu wymeldowania, jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takim przypadku, zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obwiązującego cennika.

5. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamenty Odlot pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

6. Bez zgody właściciela na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyskał taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.

7. W przypadku nieuzasadnionego użycia alarmu i wezwania służby interwencyjnej, klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 200 zł.

8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia apartamentu (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).

9. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, proszony jest ze względów bezpieczeństwa, aby zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.

10. Apartamenty Odlot wydają jeden klucz do apartamentu. W przypadku zgubienia klucza , Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 200zł.

11. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 1000 złotych.

12. Staramy się, by wyposażenie naszych apartamentów było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. Od naszych Gości przy zameldowaniu pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 500 zł na wypadek ewentualnych zniszczeń.

13. Kaucja zwrotna, płatna przelewem na 3 dni przed przyjazdem, będzie zwracana do 14 dni roboczych od momentu wymeldowania Gości z Apartamenty Odlot na rachunek Wynajmującego.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób i są rozliczane z pobranej kaucji.

15. W Apartamentach obowiązuje segregacja śmieci. Przed wyjazdem prosimy wynieść odpady z apartamentu do odpowiednich pojemników na śmieci. W przypadku braku segregacji z kaucji, będzie pobierana kara w wysokości 50 zł.

16. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu.

17. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentu rzeczy (np. ręczników, poduszek, urządzeń elektrycznych, talerzy itp.). W przypadku stwierdzenia przez obsługę Apartamenty Odlot braku wyżej wymienionych elementów wyposażenia, będzie pobierana kara finansowa, wynosząca równowartość brakujących elementów.

18. Nie zapewniamy obsługi w czasie pobytu, w tym sprzątania apartamentu. Sprzątanie apartamentu na życzenie gości w czasie pobytu jest płatne dodatkowo, w wysokości 150 zł.

19. Goście zobowiązani są do wstępnego posprzątania apartamentu w dniu wyjazdu, umycia naczyń lub włożenia ich do zmywarki, segregację i wyrzucenie śmieci oraz pozostawienie apartamentu w stanie ogólnego ładu i porządku. Opłata za nieposprzątany apartament wynosi 150 zł i pobierana jest z kaucji.

20. Uprasza się Gości o nie powodowanie nadmiernego hałasu, mogącego przeszkadzać bądź też irytować pozostałych Gości. Nie stosowanie się do powyższego traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano

21. W przypadku naruszenia Regulaminu Apartamentów goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić budynek w trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym gościom.

22. Wcześniejszy wyjazd gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.

23. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

24. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone w przypadku dobrej woli obu stron umowy na drodze polubownej lub w przypadku wyczerpania innych możliwości na drodze sądowej.

25. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów przynależy do miejsca zamieszkania Klienta w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub do miejsca siedziby Wynajmującego, w przypadku, gdy stroną umowy jest nie-konsument.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne.
Apartamenty Odlot nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie lub na balkonach.
Przedmioty pozostawione w apartamencie, po jego opuszczeniu, będą odsyłane drogą pocztową na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt.

1. Na terenie Apartamenty Odlot zabrania się obecności zwierząt.

W sprawie swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres rezerwacja@apartamentyodlot.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe, jeśli poprosisz nas o wystawienie faktury imiennej.
Dane Państwa będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat co wynika z przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Prawa Podatkowego.
Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek, o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i klasyczny (papierowy) i nie podlega profilowaniu.
Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wynajmujący ma obowiązek udostępnić Klientowi przedmiot umowy wolny od wad.
Klient w przypadku stwierdzenia wady rzeczy, np. brak dostępu do oferowanego przez Wynajmującego udogodnienia, może złożyć reklamację i żądać:
a. naprawienia przez Wynajmującego szkody
b. udostępnienia rzeczy wolnej od wad
c. zwrot kosztów pobytu
d. obniżenia kosztów pobytu
Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacja@apartamentyodlot.pl lub bezpośrednio pracownikowi Wynajmującego.
Wynajmujący ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Wynajmujący uznał reklamację za uzasadnioną.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Rozdział ten dotyczy wyłącznie Klientów będącymi Konsumentami.
Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin obowiązuje od dnia 23 lutego 2021 roku.
W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem zmiany Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z zm.),
b. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Rozdział 2 (Dz.U. 2014 poz. 827 z zm.).

Kontakt

Apartamenty Odlot

ul. Beskidzka 108

43-370 Szczyrk

tel. 692-587-720

rezerwacja@apartamentyodlot.pl

Hurry up ! It's the BEST PRICE !